Бессары

 Бессарыдан – Көсе, Абыз, Төбет, Сарбас, Сығайәлі, Шойтас. Абыздан – Қуат, Қаратбай, Құлмырза, Жанатау, Өтеп. Қуаттан  - Сәтбай, Айтбай, Мұржық, Міті. Сәтбайдан – Ертеғали, Оразбай. Ертеғалидан – Отар. Айтбайдан – Денеш, Қарқали, Туркебай. Денештен – Бекмағамбет, Тынштық, Мақұл, Қайын, Қоспақ, Мақамбет, Рахеиолла, Әділ, Қаратбай. Бекмағамбеттен – Құма, одан – Ұзақбай, одан – Анар. Тыныштыктан – Жалқайдар, одан – Досқали. Мақұлдан – Жомакен, Төлешқали, Иманғали, Молдағали,  Рысқали. Төлешқалидан – Ғалымжан, Қасиет. Ғалымжаннан – Жұма, Ержан, Нұржан, Мейрам, Жолшы, Еламан. Жұмадан – Ақсұлу. Жолшыдан – Мақсот.  Қасиеттен – Нұрлан, Сансызбай, Мәлік, Гулсара.  Мақұлдың Ишаны (Иманғали) (1893-1949) – тапқыр, шешен. Ел ішінде оны «Мақұлдың Ишаны» деп атайды. Аса тапқыр, шешен адам болған. Ишанның айтқандары халық ауыз әдебиеті улгілері ретінде көптеген әдеби жинактарға енген. Иманғалидан – Қайырғали (Денеш аталығын таратушы), одан – Ерік,  Сапарғали. Еріктен – Жанғали. Сапарғалидан – Дамир, Раұс. Молдағалидаң бірнші әйелінен -  Тәнзила, Мұхтар, Бөпежан; екінші әйелінен – Мұхит, Ақтай, Айша. Мұхиттан – Мұрадым. Қоспақтан – Қайрат, одан- Ескақ. Әділден  - Мұқаш, Нығымет. Мұқаштан – Рысқали. Нығметтен – Ахмет, одан – Мақсат. Қартабайдан – Тәжіғали, Еділбай, Талапқали, Қамидолла, Сағынғали. Еділбайдан – Бақыт, Қойшы.Бақыттан – Мақсат. Қойшыдан – Қуан.

Түркебайдан – еселбай. Еселбайдан – Ақмырза. Ақмырзадан – Сәрсен. Сәрсеннен- Серік, Ғалым.

Қартабайдан – Еділбай. Еділбайдан – Бақыт.  Бақыттан – мақсот, Құлмырза, Жанатау. Мақсоттан – Асылбек, Ақылбек. Төбеттен – Еламан, Еділбай. Еламаннан – Бисенғали. Еділбайдан – Қуан. Сарбастан – Қайыр, Құбай, Рақым. Құбайдан – Сүйін. Сығайәліден – Қозыайдар. Қозыайдардан – Ахмет, Рамазан. Шойтастан – Байқой. Байқодан – Қадір. Қадырден- Керей. Керейден – Жортабай, Демес, Жұмабек, Ескендір. Жортабайдан – Хамидолла, Махмут, Әзірбай, Мәжит, Барш, Уәли. Хамидолладан – Қуанай, Ораз, Жұматай, Ғалиолла, Құбайдолла, Ғұмар, Омар. Махмұттан – Ғұсман, Мұхит. Әзірбайдан – Есмағұл, Марат, Мақсот, Мағзом. Ескендірден – Қуанғали, Еркін, Тыныштық. Барштан – Арон, Аргон, Берік, Серік, Кенжетай. Қуанайдан – Арман, Нұрлан, одан – Дінмұхамед ( Димаш ). Уәлиден – Талғат. Ескендірден – Қуанғали, Еркін. Қуанғалидан – Жалғас, Нариман, Бақыт. Еркіннен – Арман. Сарбастан – Беркәлі, Сарт, одан – Таңқы. Таңқыдан – Қабыш, Демеу. Демеуден – Бержан, Біржан, Бижан, Әлібек. Беркәліден – Оспан, одан – Омар, одан – Мұқанғали, одан – Қалияқпар, одан – Нұржан, Зияахмет, Асқар, Елжан. Нұржаннан – Еркебұлан. Зияахметтен – Жангелді, Біржан. Елжаннан – Нұрдәулет. ...Арыстан – одан Шаңқан, одан – Қарабәкі, одан –Мыңбай, одан – Таймұқамбет, одан – Бесәлі, одан – Боқай, одан – Кенжебек, одан – Мұғаллем (1927 ж.т)

Енді бір Сырым ауданының Былқылдақ деген жерінен бізге түскен шежіре нұсқасында Абыз аталығын былай деп таратады. Абыздан – Шынтас, Шойтас, Мәсел, Сәден, Нығмет, Қайыр, Қаби, Керей.

Нығметтен – Мәмбет, одан Ұркия, Зада, Төлеген, Сансызбай. Қайырдан – Жұмабай, одан – Байнияз, одан – Моншақ, Серік, Ерік, Мейрам. Қабиден – Құбай, одан – Рахым, Бисенбай, Сәрсенбай, Сүйін. Бисенбайдан – Есен, одан – Ербол, одан – Назерке, Гүлжаухар, Ақтілек. Сүйіннен – Ғазиза, Роза, Маруся, Шамшура, Күляш, Мақсот, Дастан. Керейден – Жортабай, одан – Ескендір, Мәжіт, Махмет, Уәлі. Ескендірден – Құанғали, Еркін. Құанғалидан – Жалғас. Еркіннен – Арман, Аманғали.

Бессары ұрпақтары Молдағалиев Закария, одан – Қонысбай, Сарыбай, Есатай.